Fjellene på Otrøya stikker opp fra tåken. Fotograf Einar Engdal

Fjellene på Otrøya stikker opp fra tåken